Ohutusest üldiselt

Toodete ohutuskaardid on siin 
Arutelu BORACOLI ohutusest-ohtlikkusest.

Kemikaaliohutus on kujunenud oluliseks kaalukeeleks, mille järgi tõrjevahendeid valitakse. Boracoli tootja on käinud ajaga kaasas ja tema tooted on heakskiidetud ning vastavad EU rangetele nõuetele, mis tähendab, et Boracoli võib kasutada igaüks, järgides juhendis olevaid ohutusnõudeid.

Kalle Pilt (tegev Puleium OÜ-s, Mükoloogia Uuringute Keskuses ja veel paljudes tulundus- ja mittetulundusühistutes) teeb Boracolile siiski jõuliselt vastupropagandat, viidates selle terviseohtlikkusele. Mina väidan siinkohal, et tegemist on pooltõdede- ehk demagoogiaga, kus ohutuskaardilt on kontekstist väljarebitud mõned laused ja mille lauseehitust on muudetud konkurendile sobivas suunas. Ohutuskaarti tuleb hinnata tervikuna ja selle sõnastust ei tohi muuta ega interpreerida.

Mõned näited portaaliswww.vastused.ee

Kahjuks ei saa meie (PestEkspert OÜ) selles portaalis vastata, kommenteerida ega saa ka küsijatega otse kontakti võtta, et täpsustada asjaolusid, kuid mul tekib neid lugedes mitmeid küsimusi.

Selles portaalis vastab Kalle Pilt. Muud võimalust mul tema demagoolisi väiteid kommenteerida ei ole kui siinsamas oma kodulehel väljavõtete kaudu.

Küsimus: 16.06.2014 vt. täpsemalt siit >>>… leidsin hallituse tõrjena soovitatud Boracol 10 hallituse eemaldaja. Info järgi tapab kõik seened ja hallituse. Võõpasin sellega kogu alumise osa üle ja ühe seina sain tänu paigaldusviisile täiesti maha võtta ja lauad mõlemalt poolt üle töödelda. Järgmisel päeval hallitust küll näha polnud, muidu tuli see juba hommikuks tagasi…

Kalle Pilt vastus:
Boracol on kemikaal, mida mina ei soovita. Selleks on kaks põhjust: esiteks, nagu teiegi kogemus näitab, pole see kemikaal hallitusseente osas kuigi effektiivne ning teiseks sisaldab kemikaal aineid, mis mõjuvad meestel viljakusele ning naistel lootele. Loodan, et varsti keelatakse Boracoli jaemüük nagu Rootsis seda juba tehtud on. …

Heiki Kruusalu (PestEkspert OÜ) kommentaar:

  • Boracoli jaemüük ei ole Rootsis keelatud (seisuga 2015.jaan.) – see on häbematu vale (ilmselt teadlik)! Boracol on lubatud kasutamiseks tavatarbijatele  nii Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Inglismaal, Saksamaal jm Euroopa riikides. Boracol on kasvav trend tänu oma kõrgele efektiivsusele ja madalatele ohunäitajatele.
  • Mina loen küll kliendi tekstist välja, et peale Boracoliga töötlemist järgmisel päeval hallitust enam polnud? Seega on Kalle Pilt väide ekslik.
  • Väide, et Boracol sisaldab meeste viljakust ja naiste lootele mõjuvaid aineid, ei ole korrektne. Kõige tähtsam riskiinfo on ohutuskaardil riski- ehk ohulaused. Need on igal kemikaalil. Nt Boracol Specialil on ainult üksriskilause: R51/53Pane tähele: sigivuse või loote kahjustumisest pole juttugi! Lisainfona on küll tõesti kirjas: „Võimalik sigivuse kahjustamise oht, kuna toode sisaldab boorhapet”. Seejuures on rõhksõnal „võimalik”, sest keegi tark on tuginedes teooritilistele teadmistele nii arvanud, kuid praktikas pole see siiski kinnitust leidnud.
  • See juures soosib Kalle Pilt booraksi kasutamist, kus on tegemist sisuliselt sama reproduktiivtoksilise toimeainega, seejuures kümnetes kordades suurema kontsentratsiooniga ja see on märgitud ka Booraksi ohutuskaardil riskilausega: H360 Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet. Siit tekib küsimus, kas Kalle Pilt hinnangud on subjektiivselt kallutatud?

    Selleks, et aine saaks mõjutada tervist, peab ta kuidagi organismi sattuma. Boracoli puhul on aururõhk väga väike, mis tähendab seda, et hingamisteede kaudu toimeaine organismi sattuda praktiliselt ei saa. Jääb veel 2 võimalust: sissejoomisel – no kuulge… või läbi naha. Jah, see võimalus on teoreetiliselt tõesti olemas Boracoli professionaalsel kasutamisel paljude aastate jooksul ja kui seda tehakse ilma igasuguste töökaitsevahenditeta (kinnasteta, pritsimisel hingamiskaitseta), kuid praktikast ei ole siiski küll ühtegi näidet tuua.

    Kui Boracol on juba peale kantud ja puitu sisse imendunud, siis tuginedes eeltoodule, ei saa sellel olla elanikele enam mingitki mõju. Kui muidugi välja arvata, et elukeskkond on tervislikum, sest tervistkahjustavad seenorganismid (nt. hallitused) on tapetud.

PS. näitena, kuidas saab demagoogia abil asju “keerata”, võib näiteks väita, et eestlaste negatiivses rahvastikuiibes on süüdi majonees ja see on tervisele ohtlik! Sest majonees sisaldab e-ainet E311 Oktüülgallaat ja selle kohta on kirjutatud: “Loomkatsetes on tõdetud, et alandab viljastumisprotsenti ja lisab vastsündinute surmajuhtumeid.” 
 

Küsimus: 13.06.2012 vt täpsemalt siit >>> …  Plaanis on vundament ja kiviseinad vammi kahjustuse kohalt leeklambiga põletada ja töödelda boracol specialiga. …

Kalle Pilt vastus:
…Boracoli eriti ei soovita, sest selle kemikaali ohutuskaardil olev riskitähised R60 ja R61 tähendavad sigivuse ja lootekahjustuse riske…

Heiki Kruusalu (PestEkspert OÜ) kommentaar:
Küsija küsib Boracol Speciali kohta ja sellel tootel ei ole selliseid riskitähiseid. Seega on Kalle Pilt väide eksitav. Kahju, et nii suurte teadmistega diplomeeritud ehitusinsener eksib nii elementaarsetes asjades. Boracol Speciali ohutuskaartidega saate tutvuda siin >>>