Ohutuskaardid

Kõik dokumendid on .pdf formaadis. pdf dokumentide vaatamiseks võib kasutada programmi Adobe Reader, programmi saab laadida siit www.adobe.com

      

Toote nimetus            Ohutuskaart
Anti Insekt
           Ohutuskaart
Boracol 20            Ohutuskaart
Boracol 10-3Bd            Ohutuskaart
Diptron Fogger
           Ohutuskaart