Feromoonpüüniste paigaldamisvõimalused

Feromoon(pilu)püünised tuleb paigaldada kasvavatest okaspuudest vähemalt 10- 15 m kaugusele, püünise alumine serv peab olema 1-1,5 m maapinnast.

Feromoonpüünis on paigaldatud tokkide vahele

Foto 1. Feromoonpüünis on paigaldatud tokkide vahele.

Feromoonpüünis on kinnitatud lehtpuule.

Foto 2. Feromoonpüünis on kinnitatud lehtpuule.

Feromoonpüünis on asetatud puujuurtele.

Foto 3. Feromoonpüünis on asetatud puujuurtele.

Pilupüünise paigutus

Foto 4. Feromoonpüünis on paigaldatud haava ja kuuse vahele. Sellist paigaldust rakendada ainult siis, kui on teada, et kuusk läheb välja või on nakatatud kuuse- kooreüraskiga.