Isolaatoriga lesta vastu

Väike samm mesinikule, kuid tohutu hüpe mesilasperede tervise heaks!
TEHKEM MESILASTELE HEAD!

Varroalesta tõrje ISOLAATORI abil on ilmselt kõige efektiivsem biotehniline varroalesta tõrje meetod. 
See on lihtne ja igaüks saab hakkama. Süsteem on pärit Taanist, seda on edasi arendanud ja mõned aastad propageerinud Aimar Lauge. 

Mis on selle meetodi peamised eelised?
Väga tõhus keemiavaba tõrjemeetod. See on pehme ja sõbralik mesilastele, kuid saatuslik lestale. Ei mingit keemiat, augustikuise põhitõrje teeme ära juba juunikuus! Augustis on mesinikul niigi palju tegemist: mee võtmine, perede koondamine, mee vurritamine, söötmine. Kasutades isolaatortõrjet on efektiivsus kirjanduse andmetel ca 90% ja saame augustikuist lestatõrjet vähendada. Viimane tilgutamine oktoobri lõpus tuleb siiski kindlasti teha, saame rohkem mett, sest vähendame toodanguperes hauet ja haudmehooldust peameekorje ajal saame teha lihtsalt ja odavalt uusi peresid. Sellele saab lihtsalt anda paarumata emad (odavamad), sest pered moodustatakse ainult kaanetatud kooruvast haudmest.

Mis on isolaatori idee, kuidas see töötab?
Lest vajab paljunemiseks vältimatult mesilasvaklu. Kasutame isolaatorit lestapüünisena. Lestal pole pääsu, sest mujal peres enam hauet ei ole ja nad kõik kolivad sinna. Isolaatorist (ja perest) võtame haudme välja 3 korda 24-27 päeva jooksul. Nii eemaldame perest peaaegu kõik varroalestad.

Mis saab isolaatoris olevast lestadest kubisevast haudmest edasi?
Sellest haudmest teeme idupere, mida töötleme selle koorumisel oblikhappega. Nii vabaneb ka idupere pea täielikult lestast.

Aga kui ma ei taha uusi peresid juurde saada?
Kui peresid juurde ei taha, siis võid hiljem uuesti põhiperega ühendada. Sel moel on ka lihtne ja odav emavahetust teha. Sügisepoole võtad põhiperest ema ära ja ühendad iduperega, kus on noor paarunud ema. Nii saad tugeva, noore emaga põhipere, kes läheb  talvele kindlalt vastu.

Arvan, et mul ei ole nii palju lesta, et tasuks sellega jännata?
Lesta on igas peres alati. Isegi siis, kui oled korralikult tõrjet teinud. Lest levib naabrusest leskede abil. Samuti röövimise ehk võõraste tarude külastamise teel, mida rohkem või vähem ikka esineb. Madalat lestasuse taset ongi raske visuaalselt hinnata, kuid kasvõi üks lest mesilase seljas vähendab tema eluiga ja toodanguvõimet poole võrra.

Aga kui me võtame põhiperest 24-27 päeva jooksul kogu haudme ära, siis jääb ju see pere väiksemaks, korjemesilasi on vähem ja seega saame vähem mett?
Vastupidi. Kui me ajastame isolaatortõrje peakorje eelsele ja -alguse ajale, siis me saame hoopis märgatavalt rohkem mett.

Kuidas nii?
Väga lihtne ja loogiline. Munast saab korjemesilane ca 40 päevaga (haue 21p + tarumesilane 20p). Seega, seda seltskonda, kes peakorjeajaks ei jõua korjemesilaseks areneda, ei ole mesiniku seisukohast üldse vaja. Need on nö „muidusööjate” põlvkond. Talve nad ka üle ei ela, sest talveks on nad bioloogiliselt juba liiga vanad.
Me teame ka seda, et haue nõuab mesilastelt palju hoolt, süüa, soojust jm ressursse (see kõik tuleb ju tegelikult meetoodangu arvelt). Mesilaste vanuseline tööjaotus on siiski veidi libisev. Kui me ajastame isolaatortõrje alguse ca 2  nädalat enne peakorjet, siis on meil peakorje ajal toodanguperedes vähem hauet ja see asub kompaktselt (isolaatoris) ning nõuab see vähem ressursse. Osa mesilasi, kes muidu oleksid hõivatud haudme hooldamisega, saavad juba varem korjele lennata. Nii saame rohkem mett.

Kas ma saan sellega hakkama, kas see on keeruline ja töömahukas?
Ei ole üldse keeruline. Vastupidi, see on lihtne ja loogiline. Kõige keerulisem on esimesel korral ema otsimine ja kõige töömahukam on inventari tassimine. Kõik muud vajalikud tegevused tehakse tavapärase mesilahoolduse graafiku alusel ehk ca 8-9 päeva tagant ega võta eriti lisaaega.

Kui see nii lihtne ja efektiivne on, miks siis seda seni eriti laialt kasutatud pole?
Harjumused ja mugavus on progressi kõige suurem pidur. Harjumuste muutmine on raske ja nõuab mugavustsoonist väljatulekut. Isegi siis, kui see tundub väga mõistlik. See on inimlik mugavus. Ka pole isolaatoreid seni olnud vabalt saada, pigem on neid tehtud eritellimusel.

Kust saab isolaatoreid?
Mesindusekspert müüb isolaatoreid hea hinnaga ca 9,-€. Isolaatortõrje korral ei pea sa enam investeerima muudesse varroatoositõrje seadmetesse ega ostma kalleid ravimeid. Loe kogu jutt hoolega läbi, argumente on mitmeid.

Kuidas see käib?
Paneme ema 2-raamisesse isolaatorisse (ER või LG). Farrar puhul 4 raami. 8-9 päeva pärast eemaldame täismunetud raamid ja paneme isolaatori kõrvale. Emale anname isolaatorisse munemiseks uued kärjed. Kuna mujal peres enam lahtist hauet pole, siis kolib kogu lest isolaatorisse! Järgmise 8-9 päeva pärast on eelmisel korral isolaatori kõrvale pandud haudmekärjed nüüd 18-päeva vanused. Nendest teeme idupere. Võtame kahest tarust kokku 4 raami sellist hauet (farrar puhul 8) + 2 katteraami ja paarumata mesilasema. Isolaatorist võtame täismunetud kärjed ja paneme need jälle isolaatori kõrvale. Isolaatorisse paneme emale uued kärjed ja kordame kogu tsüklit. Isolaatori läbib niimoodi 3 kärjeringi (kolm 8-9. päevast tsüklit). Iduperes  on hiljemalt nädala pärast kogu haue koorunud, aga uus ema veel ei mune. Lest on kaitsetu. Nüüd teed seal oblikatõrje- massimõrv! Sellega oleme põhiperes juba juunis-juuli algul ära teinud augustikuise peamise lestatõrje ja saame augustikuist tõrjet ja keemiat vähendada. Päris ära jätta siiski ei või, sest august on röövimiste aeg ja tugevad pered käivad naabrite nõrgemate perede juures vargil, tuues sealt “saagiks” kaasa ka lesta. Samuti levitavad lesta lesed, kes käivad “naistes” erinevates tarudes. Vajalik on kindlasti veel  oktoobri lõpus tilgutamine (1x).

Väike samm mesinikule, kuid tohutu hüpe mesilasperede tervise heaks!  TEHKEM MESILASTELE HEAD! 
Lähen e-poodi isolaatorit ostma >>>