Majaseened

Boracol-10-3Bd_5L

Tegeleme majavammi ja hallitusseente probleemidega juba alates 1998. aastast.

Sageli esinevad probleemid juba paigaldatud konstruktsioonides, nii vanemates, kui ka uuemates ehitistes. Tänapäeva ehitusmaterjalid on päris head, kuid nende vale kasutamine põhjustab palju probleeme, rohkem kui kunagi varem! Lihtsalt seetõttu, et sageli ei osata arvestada elementaarsete ehitusfüüsikaliste nõuetega.

Meie käest saab konsultatsiooni, tellida ekspertiisi ja osta vahendeid. Boracol toodete oluline erinevus traditsioonilistest puidukaitsevahenditest on see, et nende peamiseks ülesandeks on hallitusseente ja puidumädanike, sh majavammi, tõrje ja ennetamine.

Võrdluseks, traditsiooniliste puidukaitsevahendite ülesandeks on aga eelkõige puidu välispinna kaitsmine, nt ilmastikumõjude eest ja dekoratiivne välimus. Vahel on neile lisatud ka hallitusseente- ja mädanikevastaseid lisandeid, kuid liiga vähe, et majavammi eest kaitsta, rääkimata nende hävitamisest.

Tõrjevahenditest soovitame eelkõige BORACOL`i, sest sel on mitmeid eeliseid:  * Boracoli saab kasutada niisketel pindadel, kus probleem just esinebki (erinevalt muudest tõrjevahenditest).  * Boracol hävitab kõik majaseened (sh majavammi, hallitusseened, puidusinet tekitavad seened). * Boracoli toimeained annavad väga pikaajalise kaitse. * Boracoli kasutamisel ei ole piiranguid tulenevalt madalatest ohunäitajatest. Kemikaalide kasutamisel eluruumides tekib õigustatult küsimus, millist mõju need kasutamisel ja hiljem elanikele võivad avaldada? Kemikaali ohtlikkusele annavad eelkõige hinnangu EL ja Eesti Terviseamet ja need ametkonnad on liigitanud Boracol`i sobivaks kasutamiseks tavatarbijale. Kord juba peale kantud, ei avalda Boracol elanikele enam mingeid terviseriske. Igasuguste kemikaalide käitlemisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja Boracol`i puhul pole neid liiga raske täita. Käitlemisel tuleb järgida tavalisi maalritööde ohutusnõudeid, peamiselt kaitsta käsi. Kemikaali hindamise aluseks tuleb võtta ohutuskaart, osata seda lugeda ja tervikuna hinnata. Parim tõrje ​on siiski ennetav e. profülaktiline. See tähendab eelkõige seda, et konstruktsioonid ja õhk eluruumides tuleb hoida kuivana. Puitkonstruktsioonide niiskus peab jääma alla 20% ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Kontakti vorm