Metsakaitse

Metsakahjurite feromoone saad siit. 

Kujutiste tulemus päringule üraskikahjustusViimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud kuuse-kooreüraski (aga ka teiste metsakahjurite) kahjustused. Selle tulemusena kuivavad parimas eas palgipuid. Kahjustus avaldub kiiresti. Kevadel nakatunud puud enam järgmist aastat ei näe! Ürask sööb otseses mõttes metsaomaniku tulu!
Üraskite massilise leviku  põhjus on tõenäoliselt ulatuslikud lageraied ja tormimurrud. Üraskeid on metsas alati ja normaaltingimustel suudavad puud nendega enamasti toime tulla. Ulatuslike lageraiete korral satub naabruses olev mets aga tõsise löögi alla ja puud ei suuda enam sellise hulga kahjuritega võidelda. Kes ja milline on kuuse-kooreürask (Ips typographus)? Loe siit

Miks peab üraskikahjustust vältima, kui palju ürask siis ikkagi kahju teeb?

  1. Üraskite rünne on äkiline, võib olla üsna ulatuslik ja kiire, mõne kuuga hävitatakse korralikud palgipuud.
  2. Üraskid ründavad peamiselt keskealisi ja vanemaid kuusepuistuid ehk parimais aastais palgimetsa.
  3. Üraskitõrje tegemata jätmine läheb üsna kalliks.
  4. Metsaseadus kohustab.

Rahaline kahju sõltub muidugi konkreetsest olukorrast, kuid kui

  1. värske kuusk maksab u. 60 – 75 €/tm ja
  2. metsakuiv kuusk 35 – 40,- €/tm, siis siit nähtub, et üraskitõrje tegemata jätmine ei ole kokkuhoid, vaid võib hoopis üsna kulukaks minna.

Millistel juhtudel tuleb tõrjet teha?

  1. Kindlasti raiejärgsetel (või tuulemurru järgsetel) aastatel.
  2. Kui on avastatud üraskite poolt kahjustatud puid, kasvõi mõni üksik puu, sest soodsates tingimustes paljunevad üraskid kiiresti (aastas on 2 põlvkonda) ja kahjustus kasvab geomeetrilises progressioonis.
  3. Monitooringu eesmärgil võiks olla vähemalt 1 püünis igal metsatükil.

Kujutiste tulemus päringule üraskikahjustusPS! Viimaste aastate suured lageraided ja tormimurrud (mille tagajärjed on paljudes kohtades siiani koristamata), on hea kasvulava kooreüraskile ja kahjur on üha laiemalt levimas. Suureneb surve naabruses olevatele metsadele. 

 

 

 

Millal?
Püünised peavad olema paigaldatud juba aprilli lõpus ning nende ülespanekuga ei tohi hilineda. Kuuse- kooreüraski lendlus algab tavaliselt mai algul, kui maksimaalne õhutemperatuur on püsinud mõned päevad 15-20 kraadi piires ning mulla pealiskiht on soojenenud vähemalt 10 kraadini. Enamasti on see arukase pungade puhkemise ajal.

Tõrjeks: 2-3 püünist iga 10 tihumeetri eelmisel aastal kahjustatud puidu kohta. Püüniste vahekaugus üksteisest võiks olla 20-30 m. 
Monitooringuks: 2 püünist iga 10 ha kohta on piisav. 
Vajadusel nõustab Sind atesteeritud metsandusvadkonna konsulent Rünno Viir mob. 51 38 384,
e-mail: rynno.viir@gmail.com 

Pilupüünise ja feromooni paigaldamine
1. Püünised
 tuleb paigaldada kasvavatest puudest vähemalt 15 m kaugusele püünise alumine serv peab olema u. 1 m maapinnast, vt paigaldust. Püünised võib paigaldada ka mõnele sobival kaugusel kasvavale lehtpuule. Püüniste kontroll: vähemalt iga 14 päeva järel, väga suure püütud putukate arvukuse korral 5- 8 päeva järel, sest roiskuvad kuuse- kooreüraskid on peletava efektiga. Kontrolli käigus tuleb püünised puhastada, vabastades muud püütud putukad ja surmates kooreüraskid.
2. Feromoonid on lõhnaained, mida putukad teatud eluperioodil eritavad ning kasutavad 
liigisisesel suhtlemisel (nt vastassugupoole leidmiseks, aga ka sobiva toitumis- või sigimispaiga tähistamiseks). Üraskitele on omased agregatsiooniferomoonid, mis meelitavad liigikaaslasi koonduma sobivasse asustuspaika (aga ka püünistesse). Feromooni kasutusjuhend- vaata illustratsiooni. 
Feromooni välispakendi avamisel hakkab sisemisse pakendisse paigaldatud feromoon aurustuma, meelitades lendlevad kuuse- kooreüraskid ligi. Sõltuvalt välistemperatuurist reguleeritakse lõhnaaine eraldumise hulka. Preparaat toimib 8- 12 nädalat. Feromooni kasutamisel väheneb üraskite hulk ja väheneb uute puude asustamine, lisaks võimaldab püünis jälgida üraskite arvukuse muutust.
PS! Enne üraskite järgmist lendlust tuleb feromoon asendada uuega.

TÄHTIS TEADA: 

– Kuuse kooreürask paljuneb aastas kaks korda. 
– Esimese põlvkonna lendlus toimub kevadel päevasoojuse tõustes 16-18 kraadini.
– Teise põlvkonna lendlus toimub juuli teisel poolel.

Teised võimalused kuuse- kooreüraski arvukust kontrolli all hoidmiseks
Püünispuud
Kuuse- kooreüraski püünispuudeks tuleks valida nõrgestatud või vigastatud kuused mulluste 
üraskikollete läheduses. Sobivad ka sügisel ja talvel  tormi poolt murtud või heidetud ning lume poolt kahjustatud puud. 

Langetada püünispuud kuusikute hõredamates kohtades märtsis või aprilli alguses. Püünispuid võib olla kuni 10 m hektari kohta. Langetada need 5- 10 puuliste gruppidena, laasida ja tõsta tüükaots kännule või muule alusele maapinnast kõrgemale, võimaldamaks üraskitele juurdepääsu tüve alaküljele. 

Püünispuudel tuleb üraskid hävitada, vastasel korral vaid soodustab putukate paljunemist. Püünispuud, samuti üraskite poolt kevadel asustatud kasvavad puud ning tormimurd ja- heide koristada üles mai lõpus või juuni esimesel poolel. Materjali võib vedada saeveskisse, kus putukad saagimisel hukkuvad, või laoplatsile kuusemetsast vähemalt 2 km kaugusele, kus putukad hajuvad laiali ja pole suutelised kasvavaid puid asustama. Need puud võib vedamise asemel ka koorida, koored mata vähemalt 0,5 m sügavusele maasse. Üraski teise põlvkonna poolt suvel asustatud puud koristada üles ja vedada materjal metsast välja talvel (allikas: Metsakaitse infovoldik). 

PS! Rootsis kasutatakse ka püünispuude pritsimist kange insektitsiidi (nt Decis) (1-2%)  lahusega. Kõik püünispuud töödeldakse korralikult igast küljest ja töötlust korratakse sõltuvalt vihmadest vähemalt üks kord kuus. Püünised ja feromoonid on võimalik soetada meie e-poe kaudu. 

0 Comments

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga