Harilik võraürask (Pityogenes chalcographus)

Mardika välimus: pruun 1,6-2,9 mm pikkune.

Kuuse- kooreürask ja harilik võraürask (allikas: https://www.witasek.com)

Kuuse- kooreürask ja harilik võraürask 

Areng ja lendlus: üks põlvkond aastas. Lendlus mais kuni juuni lõpuni.
Levik Eestis: tavaline.
Nõudmised toidupuude suhtes: eelistab surevate ja nõrgestatud kuuskede oksi, ladvaosa ja tüvesid.
Kahjustus: asustab kuuse õhukesekoorelist tüveosa, oksi ja latvu. Mõnikord võib asustada ka õhukesekoorelisi lamavaid mände.
Bioloogia: tõukude areng toimub puu tüvel koore all. Harilik võraürask on tavaline värsketel tormikahjustusaladel, aga samuti raiestike ja häilude servades ning hõredates puistutes.

Märkused: harilik võraürask esineb sageli koos kuuse- kooreüraskiga ning seetõttu feromoonpreparaat tihti peale sisaldab meelitusained mõlema putuka püüdmiseks. Neljakidane võraürask (Pityogenes quadridens

Hariliku võraüraski haudepilt puukoore all

Hariliku võraüraski haudepilt puukoore all

asustab männioksi ja raiejäätmed. 

Feroonpüünised ja feromoonpreparaate saab meie e- poest.

Kasutatud allikad: 
Metsamajanduse alused : õpik kõrgkoolidele / koostanud: Eino Laas, Veiko Uri, Mati Valgepea ; toimetanud Eino Laas; 
[kujundaja Kalle Paalits]. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011 ([Lohkva (Tartumaa)].
Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine. Koostaja: Heino Õunap, Märt Hanso, Toimetaja: Heino Õunap. 
Kirjastaja: Erametsakeskus, 2016.
Ehnström, B., Axelsson, R.2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.