Privaatsuspoliitika

Millised isikuandmeid me kogume
Veebipoe mesindusekspert.ee isikuandmete vastutav töötleja on PestEkspert OÜ (registrikood 10305930).

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et toimetada kohale kaup. Kõik kliendi isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

Ostuajalugu
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.


Veebipood
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e- maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e- posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e- postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e- posti teel või järgides pakkumisi sisaldava e- posti toodud juhiseid.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
Veebipoe mesindusekspert.ee isikuandmete vastutav töötleja on PestEkspert OÜ (registrikood 10305930).

Ostuajalugu
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.