Kuuse- kooreüraski kahjustus

Üraskikahjustuste ennetamise toetus

Üraskikahjustuste, sh kuuse- kooreüraski (Ips typographus), ennetamise toetuse raames on metsaomanikul võimalik küsida toetust tormikahjustuste likvideerimiseks, feromoonpüüniste paigaldamiseks ja metsas püünispuude tegemiseks. Määruse rakendajaks on SA Erametsakeskus. Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise Read more…