Üraskikahjustuste ennetamise toetus

Published by Anna Baklan on

Üraskikahjustuste, sh kuuse- kooreüraski (Ips typographus), ennetamise toetuse raames on metsaomanikul võimalik küsida toetust tormikahjustuste likvideerimiseks, feromoonpüüniste paigaldamiseks ja metsas püünispuude tegemiseks. Määruse rakendajaks on SA Erametsakeskus.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ paragrahv 13 lõike 2 loetletud tegevuste rahastamiseks.

Toetus rakendub käesoleval aastal ja alates 01.01.2021 soetatud feromoonpüünise komplektid on toetuse mõistes abikõlblikud kulud. Vastavalt määruse paragrahvile 132 feromoonpüünise komplektiks loetakse ühe püünise ja vähemalt kahe feromoonpreparaadi komplekti. Feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist toetakse kuni 40 euroga feromoonpüünise komplekti kohta, kalendriaastas saab toetust kuni kümnele komplektile. Toetusmäärad kehtivad ühe erametsaomaniku kohta.

Toetust saab taotleda läbi metsaühistu, kuid on võimalik taotlus esitada ka otse Erametsakeskusele.

Taotlusvoorude tähtajad avaldatakse erametsaportaalis www.eramets.ee. Toetusvooru toimumisaeg on planeeritud käesoleva aasta sügisesse.

Categories: Uudised

0 Comments

Lisa kommentaar

Avatar placeholder